Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2023-01-10

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

 Operacja pn. „Wymiana pokrycia dachowego, roboty instalacyjne i wyposażenie Restauracji, Pensjonat LIDO w Antoninie”  

mająca na celu rozwój oraz podniesienie jakości świadczonych usług

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

T_PRODUCT_GO_TO_CART