Rezerwat „Wydymacz"

Jest to rezerwat florystyczno-krajobrazowy położony na terenie Antonina. Rezerwat obejmuje powierzchnię 45,93 ha, z czego 10,80 ha zajmuje staw hodowlany a pozostałe 35,13 ha las. Występują tu zarówno gatunki rodzimych drzew iglastych, takich jak sosna pospolita, świerk pospolity i jodła pospolita, gatunki introdukowane, jak np. choinka kanadyjska, gatunki drzew liściastych - olchy, dąb szypułkowy, grab zwyczajny i inne.

Na terenie „Wydymacza” stwierdzono co najmniej 120 gatunków ptaków, z których około 70 to gatunki lęgowe. O atrakcyjności tego miejsca decydują jednak przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem leśnym, z których część występuje tu w stosunkowo wysokim i niespotykanym na terenach sąsiednich zagęszczeniu.

Produkt został dodany do koszyka