Historia

Antonin położony w gminie Przygodzice, powiecie ostrowskim, województwie wielkopolskim. Początkowo znany jako Szperek, a od XIX w. Antonin na cześć Antoniego Radziwiłła.

W roku 1800 Antoni Radziwiłł, syn Michała Radziwiłła zostaje właścicielem Przygodzic i Antonina. W maju 1815 roku Wielkopolska ponownie dostała się pod panowanie pruskie jako Wielkie Księstwo Poznańskie. Jego namiestnikiem zostaje właściciel dóbr przygodzickich i Ostrowa, książę Antoni Henryk Radziwiłł.

W latach 1822-1824 został zbudowany pałac myśliwski przez Karla Fredricha Schinkla dla księcia Antoniego. Gościem w pałacu był dwukrotnie Fryderyk Chopin w 1827 i 1829 roku. Pałac został wyremontowany w latach 1975-1978 dzięki staraniom Jerzego Waldorffa.

W 1857 roku zbudowano drogę bitą, szosę biegnącą z Ostrowa przez Przygodzice, Antonin do Wrocławia, przy której w 1907 roku został wybudowany w stylu tyrolskim zajazd dla podróżnych.

Obecnie obiekt ten nazywa się Restauracja Pensjonat LIDO.

Produkt został dodany do koszyka