Ścieżka dydaktyczna

Ścieżka usytuowana jest w Antoninie, na terenie rezerwatu „Wydymacz”. Przebieg ścieżki jest nieregularny i dostosowany do lokalnych warunków, ma ona częściowo zamknięty kształt, a jej początek i koniec znajduje się przy Izbie przyrodniczo-leśnej „Ogrodówka” na terenie siedziby Nadleśnictwa Antonin. Krótka charakterystyka ścieżki:
  • Położenie: Antonin (teren Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, Nadleśnictwa Antonin i rezerwatu „Wydymacz”)
  • Początek/koniec ścieżki: obok izby przyrodniczo-leśnej „Ogrodówka” na terenie siedziby Nadleśnictwa Antonin (Antonin, ul. Wrocławska 11 63–421 Przygodzice)
  • Długość: ok. 2 km
  • Szacowany czas przejścia: ok. 1,5-2 h
  • Liczba przystanków: 14 (przystanek początkowy i 13 przystanków na trasie)
  • Tematyka: bioróżnorodność i walory krajobrazowe fragmentu lasu z malowniczym, eutroficznym stawem.

Koncepcja ścieżki dydaktycznej powstała w latach 90. XX wieku. Celem jej wytyczenia było przybliżenie różnorodności przyrodniczej i walorów krajobrazowych fragmentu lasu z malowniczym, eutroficznym stawem.

Obecnie na całej trasie o długości prawie 2 kilometrów i planowanym czasie przejścia wynoszącym 1,5–2 godzin, znajduje się 12 przystanków oznaczonych tablicami informacyjnymi. Tematyka tablic dotyczy miejsc, w których są ustawione i  znajduje się przystanek.

Spacer rozpoczyna się na pierwszym przystanku, na którym można przeczytać ogólne informacje o rezerwacie, celu jego ustanowienia i stosowanych na jego terenie sposobach ochrony przyrody, a także można poznać kilka dotyczących go ciekawostek. Drugi punkt przystankowy przybliża wędrowcom fizjografię terenu. Są na nim również szerzej omówione roślinne zespoły leśne i wodne. Na kolejnym przystanku można poczytać o gatunkach roślin występujących w rezerwacie, w tym prawnie chronionych. Zaprezentowano tu również kilka gatunków drzew. W czwartym miejscu postojowym omówiono stosowane przez leśników pojęcie typu siedliskowego lasu, z podziałem na siedliska leśne i borowe. W sąsiedztwie stawu Wydymacz przedstawiono zagadnienia różnorodności biologicznej oraz ekotonu, czyli specyficznej strefy przejściowej między siedliskami. Szósty punkt przystankowy krótko opisuje historię stawu Wydymacz oraz gospodarki stawowej w Dolinie Baryczy. Jest tam również opis kilku gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodnym. W następnym miejscu podano charakterystykę lasów liściastym, wraz z ich podziałem na różne formacje roślinne (buczyny, grądy, łęgi, dąbrowy i olsy). O dębach szypułkowych, roli martwych drzew w ekosystemie leśnym i owadach bytujących w drewnie drzew, takich jak kozioróg, pachnica i kornik, wspomniano na ósmym postoju. Następny przystanek poświęcony jest większym ssakom bytującym na terenie rezerwatu, dzikom, sarnom, danielom, jeleniom i lisom. Informacje na temat skupiska sędziwych Dębów Antonińskich można znaleźć na dziesiątym przystanku. Przedostatni punkt poświęcony jest awifaunie leśnej rezerwatu, a także gatunkom ptaków, które nie są stałymi mieszkańcami tego obszaru, a często tu zalatują i na przykład żerują lub odpoczywają na stawie.

Trasę zamyka przystanek poświęcony płazom i gadom oraz ssakom latającym, czyli nietoperzom, licznie występującym w okolicznych lasach.

sciezkawydymaczwww.jpg

Więcej o samej ścieżce na www.sciezkaantonin.pl.

Produkt został dodany do koszyka